دسته‌ها
اخبار

وبینار “مدیریت برای موفقیت مجموعه: مقدمه ای بر حسابرسی داخلی” توسط DG Legal [May 30; 2 PM]: ثبت نام تا 29 اردیبهشت [Redirects to Lawctopus US – For Students of Law in USA]


The post وبینار در مورد “مدیریت برای موفقیت مجموعه: مقدمه ای بر حسابرسی داخلی” توسط DG Legal [May 30; 2 PM]: ثبت نام تا 29 اردیبهشت [Redirects to Lawctopus US – For Students of Law in USA] اول ظاهر شد لاوکتوپوس.


منبع: https://us.lawctopus.com/webinar-on-introduction-to-internal-auditing-by-dg-legal/#new_tab