دسته‌ها
اخبار

وبلاگ حقوقی موسسه آموزش حقوقی (ILE).


مؤسسه آموزش حقوقی (ILE) از مقالات وبلاگی از انجمن حقوقی برای وبلاگ های حقوقی ILE دعوت می کند.

مؤسسه آموزش حقوقی یک مؤسسه حقوقی برای ترویج آموزش حقوقی است که توسط ILE Educational Trust (موسسه سابق معروف به “Indian Journal of Legal Review”) اداره می شود.

درباره وبلاگ

این وبلاگ به صورت اصلی، منتشر نشده، بدون سرقت ادبی دعوت می کند و با دستورالعمل های ارسال مطابقت دارد. مقالات منتخب وبلاگ ظرف 72 ساعت منتشر خواهند شد.

هزینه انتشار

بدون هزینه انتشار نسخه های چاپی گواهی انتشار در صورت درخواست موجود است.

موضوع

نویسندگان می توانند در مورد هر موضوعی بنویسند

راهنمای ارسال

نویسندگان می توانند در مورد هر موضوعی بنویسند. امتیازدهی مقالات بر اساس اصالت تحلیل، عمق تحقیق، شیوه نگارش و بیان استدلال ها انجام خواهد شد. تصمیم سردبیران وبلاگ قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

برای دست نوشته دسته بندی های وبلاگ باید موارد زیر را در دست نوشته های خود داشته باشند:

  • ،وان وبلاگ
  • نام نویسنده/همکار نویسنده، نام، ایمیل و شماره تلفن (به ،وان صفحه جداگانه در مقابل سند).
  • معرفی
  • ،وان فرعی/،مت (حداقل 3 و حدا،ر 7)
  • نتیجه
  • مرجع (باید)

اطلاعات تماس

برای ارسال اینجا کلیک کنید.


منبع: https://www.lawctopus.com/call-for-blogs-ile-legal-blog-2/