دسته‌ها
اخبار

EGrants و صدور سریع | Patently-O
توسط دنیس کراچ

اوا، این ماه USPTO به اعطای اختراع الکترونیکی یا eGrants تغییر خواهد کرد. این در درجه اول یک مک،سم صرفه جویی در هزینه است، اگرچه باعث صرفه جویی در مقداری کاغذ نیز می شود. در آینده، صاحبان اختراع می توانند یک نسخه تشریفاتی کاغذی را با هزینه 25 دلار دریافت کنند.

این نتیجه تأثیر مستقیم مستقیمی بر روی عملکرد ثبت اختراع ندارد، اما به ،وان بخشی از تغییر، USPTO در حال صدور اختراعات با سرعت بیشتری به دنبال هزینه صدور است. این تاریخ صدور مهم است زیرا آ،ین روز برای ثبت درخواست بعدی با ادعای اولویت است.

بهترین شیوه ها: با ج، زم، انتشار فشرده، تعداد فزاینده‌ای از شاغلان ثبت اختراع به سمت یک رویه استاندارد می‌روند که فقط پس از تصمیم قطعی در مورد درخواست ادامه پرونده، هزینه صدور را ثبت می‌کنند. و اگر تصمیم به ثبت ادامه است، پرداخت هزینه صدور را تا زم، که ادامه آماده شود به تاخیر بیاندازید.

= = =

منبع: https://patentlyo.com/patent/2023/04/egrants-quick-issuances.html