دسته‌ها
اخبار

4 موضوع برتر حقوق کیفری در نیوجرسی جنوبی


نیوجرسی یکی از کمترین میزان جرم و جنایت را در بین ایالت های نیو،ند دارد، علیرغم افزایش جزئی در اوج همه گیری کووید-19. بسیاری از شهرها و ایالت های محلی با تأمین بودجه بیشتر ادارات پلیس به افزایش جرم و جنایت پاسخ داده اند. با این حال، هر آمریکایی در صورتی که متهم به جرمی باشد، بر اساس قانون اساسی از حق برخورداری از وکیل برخوردار است. در زیر برخی از اتهامات جنایی رایج در نیوجرسی ج،ی آورده شده است:

حقوق جزا اتهامات کاغذبازی و سنگ شکنجرایم مواد مخدر در نیوجرسی

جرایم مواد مخدر دستگیری های بسیاری را در نیوجرسی ج،ی تشکیل می دهند. اگر متهم به داشتن، توزیع، فروش یا کنترل موارد زیر محکوم شود: مواد مخدر مختلف ممکن است مجازات بیشتری داشته باشند: کوکائین، هروئین، متامفتامین، ماری جوانا، یا مواد مخدر با نسخه کنترل شده.

قو،ن مواد مخدر نیوجرسی توسط قو،ن فدرال و ایالتی اداره می شود. نیوجرسی همچنین دارای چندین قانون دارویی در ایالت است که ممکن است در سایر ایالت ها قابل اجرا نباشد. یک جرم مواد مخدر می تواند مجازات های شدیدی را به همراه داشته باشد که معمولاً شامل جریمه نقدی یا حبس طول، می شود.

تجاوز ، قانونی در نیوجرسی

را سن رضایت در نیوجرسی 16 سال سن دارد ایالت نیوجرسی رابطه ، بین افراد کمتر از 16 سال و افرادی که حداقل چهار سال بزرگتر هستند ممنوع می کند. نیوجرسی دارای یک استثنا برای “رومرو و ژولیت” است که اجازه می دهد یک رابطه توافقی بین دو ،دسال که در مدرسه با هم قرار داشته اند، اما یکی از آنها قبل از دیگری 18 ساله شود. تجاوز ، قانونی در نیوجرسی ممکن است بسته به اتهام، بین 10 تا 20 سال زندان ایالتی داشته باشد. اگر متهم به تجاوز ، قانونی در نیوجرسی هستید، ممکن است به نفع شما باشد که با یک وکیل صحبت کنید.

حمله خشونت آمیز در نیوجرسی

حمله شدید در نیوجرسی معمولاً یک جنایت درجه دو است که تا 10 سال زندان دارد. در صورتی که قرب، آسیب جدی بدنی داشته باشد، اگر مظنون از سلاح مرگبار استفاده کرده باشد، یا در حین حمله مرتکب جنایت دیگری شده باشد، می توان یک حمله تشدید کننده را متهم کرد. علاوه بر این، اگر قرب، یک افسر پلیس، معلم، آتش‌نشان، فرد مسن یا دیگر طبقه محافظت شده باشد، می‌توان یک اتهام حمله ساده را به یک حمله تشدید ارتقا داد. اگر متهم به حمله خشونت آمیز هستید، حتما با یک وکیل صحبت کنید.

جرایم ملکی در نیوجرسی

جرایم اموال شامل کلیه جرایم مربوط به سرقت یا ت،یب اموال، از جمله سرقت، ،ابکاری و آتش سوزی است. احکام احتمالی برای جرایم دارایی معمولاً متن، با شدت جرم است. جریمه های کیفری ممکن است اعمال شود و مدت زندان ممکن است از چند روز تا چند دهه متغیر باشد. دفاع در برابر اتهام جرم دارایی شامل مالکیت اقلام به اشتباه دزدیده شده یا اگر متهم اجازه گرفتن آن را داشته باشد. اگر متهم به یک جرم ملکی هستید، با یک وکیل در نیوجرسی صحبت کنید.

آیا برای یک موضوع حقوق کیفری در نیوجرسی به وکیل نیاز دارم؟

اگر قرب، مواد مخدر، دارایی یا جنایت خشونت آمیز شده اید، باید بلافاصله با پلیس تماس بگیرید. یک دادستان جنایی ممکن است بتواند در دستگیری و کیفرخواست هر مظنونی کمک کند. همچنین باید تماس با a وکیل مدنی برای کمک به شما در طرح دعوی علیه متهم.

اگر شما یک متهم یا مظنون جنایی هستید، باید با یک وکیل م،ع جنایی محلی در نیوجرسی تماس بگیرید. یک وکیل می تواند از حقوق شما دفاع کند و از شما در دادگاه دفاع کند. شما حق دارید یک وکیل م،ع جنایی اگر به جرمی متهم هستید


منبع: https://lawblog.legalmatch.com/2022/09/05/top-4-criminal-law-issues-in-south-new-jersey/