دسته‌ها
اخبار

4 دام برتر در تشکیل پرونده ورشکستگی در مونتانا


ورش،تگی در مونتانا، مانند ا،ر ایالت های آمریکا، به آ،ین راه حل برای جلوگیری از فاجعه مالی طراحی شده است. این فرآیند به گونه ای طراحی شده است که به طلبکاران اجازه دهد حداقل بخشی از بدهی خود را دریافت کنند و سپس بقیه بدهی را از نظر قانونی معاف کنند. ورش،تگی می تواند یک فرآیند دشوار مالی، قانونی و حتی از نظر احساسی باشد. یک وکیل خوب در مونتانا می تواند به شما در روند ورش،تگی کمک کند. با این حال، در اینجا برخی از دام های معمولی وجود دارد که باید هنگام گذراندن فرآیند ورش،تگی از آنها اجتناب کنید:

مردی که با بدهی دست و پنجه نرم می کندانتخاب نوع اشتباه ورش،تگی

ورش،تگی یک فرآیند قانونی واحد نیست. این به انواع مختلفی از فرآیندها ت،یم می شود که به ،وان “فصل” نیز شناخته می شود که به دلیل جایگاه آنها در قانون ورش،تگی ایالات متحده نامگذاری شده است. دو شکل اساسی ورش،تگی وجود دارد، فصل 7 و فصل 13. فصل 7 ورش،تگی شامل انحلال دارایی های بدهکار برای پرداخت بدهی های خاص قبل از پرداخت بدهی باقی مانده توسط دادگاه ورش،تگی است. فصل 13 ورش،تگی شامل سازماندهی مجدد بدهی ها است. یک بدهکار در فصل 13 ورش،تگی باید قبل از اینکه دادگاه ورش،تگی بقیه را برکنار کند، برنامه ای برای بازپرداخت بدهی خود، او یا بدهکارانش ارائه دهد.

انتخاب نوع صحیح ورش،تگی ضروری است. تشکیل پرونده برای ورش،تگی فصل 13 زم، که قصد دارید دارایی های خود را نقد کنید ممکن است اتلاف وقت و تلاش باشد. تشکیل پرونده برای ورش،تگی فصل 7 زم، که فصل 13 سودمند است ممکن است منجر به از دست دادن غیر ضروری دارایی شود. قبل از تصمیم گیری در مورد نوع ورش،تگی باید با یک وکیل ورش،تگی مشورت کنید.

بی صداقت بودن

ورش،تگی یک فرآیند قانونی است که ممکن است یک فرد یا شرکت را از برخی از بدهی های قانونی خود مبرا کند. ورش،تگی یک “فرصت دوم” است، اما یک امتیاز است، نه یک حق. انتظار می رود بدهکاران هنگام افشای دارایی های خود کاملاً صادق باشند. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یک بدهکار می تواند در طول ورش،تگی مرتکب شود، پنهان ، یک دارایی یا عدم افشای وجود یک دارایی است. عدم افشای قانونی می تواند منجر به انکار آن شود تخلیه ورش،تگی یا رد پرونده ورش،تگی.

اجرای بدهی درست قبل از تشکیل پرونده برای ورش،تگی

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بدهکاران مرتکب می شوند این است که قبل از اعلام ورش،تگی، ،ید می کنند. این وسوسه قابل درک است – اگر در حال ورش،تگی هستید، چرا فقط پول اضافی را ،ج نکنید و به هر حال آن را تخلیه نکنید؟ مسئله این است که ورش،تگی منجر به افشای کامل تمام امور مالی شما می شود. دادگاه ورش،تگی و بستانکاران متوجه خواهند شد که اگر بدهکار درست قبل از اعلام ورش،تگی، هزینه های هنگفتی را انجام دهد. هنگامی که دادگاه و طلبکاران متوجه می شوند که چه اتفاقی می افتد، ممکن است بدهکار را به روش های مختلفی مجازات کنند. دادگاه می تواند پرونده ورش،تگی را به طور کامل رد کند. طلبکاران ممکن است درخواست کنند که بدهی اخیراً غیرقابل پرداخت باشد. حتی ممکن است بدهکار به کلاهبرداری متهم شود. خط آ، – این کار را نکنید!

انحلال حساب های بازنشستگی

برخی از بدهکاران ممکن است سعی کنند همه چیز را قبل از ورش،تگی بفروشند، از جمله انحلال حساب های بازنشستگی خود. با این حال، ا،ر ایالت ها به بدهکاران اجازه می دهند که دارایی ها و اموال خاصی را حتی پس از ورش،تگی حفظ کنند. هدف ورش،تگی بازپرداخت هر چه بیشتر و دادن فرصتی دوباره به بدهکاران است.

نه ،ت فدرال و نه ،ت ایالتی نمی خواهند یک بدهکار را کاملاً بی خانمان بگذارند. به این ترتیب، بدهکاران اغلب مجازند ارزش خاصی را در املاک خود نگه دارند، حساب های بازنشستگی خود را حفظ کنند، و دارایی شخصی خاصی مانند کتاب مقدس، سلاح گرم و سایر مواردی را که ،ت ممکن است پس از مجبور شدن به فروش همه چیز حفظ آنها را مهم بداند، نگهداری کند. دیگر قبل از تصمیم گیری برای فروش چه دارایی هایی قبل و در حین ورش،تگی، ایده خوبی است که با یک وکیل ورش،تگی مشورت کنید.

آیا به وکیل ورش،تگی در مونتانا نیاز دارم؟

ورش،تگی یک تصمیم بزرگ مالی و شخصی است. در حالی که می تواند سودمند باشد، به احتمال زیاد پیامدهای منفی، از جمله آسیب به اعتبار و شهرت بالقوه فرد، وجود خواهد داشت. با مشاوره الف وکیل ورش،تگی مونتانا، ممکن است مزایا بر هزینه ها بیشتر باشد، اما فقط یک وکیل می تواند مشاوره حقوقی را ارائه دهد تا بیشترین مزیت را از تشکیل پرونده ورش،تگی به دست آورد.


منبع: https://lawblog.legalmatch.com/2022/07/11/top-4-pitfalls-in-filing-for-bankruptcy-in-montana/