دسته‌ها
اخبار

3 اشتباه رایج در اعلام ورشکستگی در داکوتای جنوبی


درخواست ورش،تگی در داکوتای ج،ی به منظور دادن فرصتی دوباره به بدهکاران پس از جمع آوری بدهی های بزرگ است. ورش،تگی یک روند قانونی دشوار است، اما یک وکیل خوب در داکوتای ج،ی می تواند از ابتدا تا انتها به شما در ورش،تگی کمک کند. در زیر برخی از اشتباهات رایجی که هنگام گذراندن فرآیند ورش،تگی در داکوتای ج،ی باید اجتناب کنید آورده شده است:

فرم دادخواست ورش،تگیدر زمان ورش،تگی صادق باشید

ورش،تگی یک امتیاز است نه یک حق. بدهکاران باید در هنگام افشای دارایی های خود کاملاً صادق باشند. این بدان م،ی است که بدهکار نباید دارایی ها را پنهان کند، باید در صورت ،وم همه دارایی ها را افشا کند و درآمد خود را به طور دقیق گزارش کند. عدم صداقت ممکن است منجر به انکار آن شود تخلیه ورش،تگی یا رد پرونده ورش،تگی. اگر در مورد اینکه چه دارایی هایی را باید افشا کنید سؤالی دارید، امروز با یک وکیل ورش،تگی مشورت کنید.

در ولگردی و قانونی شکنی ،ج نکنید

برخی از بدهکاران درست قبل از اعلام ورش،تگی، هنگفت ،ج می کنند. وسوسه قابل درک است. اگر در حال ورش،تگی هستید، چرا فقط پول اضافی را ،ج نکنید و به هر حال آن را تخلیه نکنید؟ با این حال، این تقلب است زیرا بدهکار به وضوح قصد بازپرداخت بدهی تازه ایجاد شده را ندارد و برای پاک ، بدهکار از کلیه تعهدات قانونی برای بازپرداخت بدهی، بر ورش،تگی تکیه می کند. دادگاه ورش،تگی ممکن است بدهکار را به چند طریق مجازات کند. دادگاه می تواند پرونده ورش،تگی را به طور کامل رد کند. طلبکاران ممکن است درخواست کنند که بدهی اخیراً متحمل شده باشد غیر قابل تخلیه. اگر سؤالی در مورد آنچه که باید قبل از تشکیل پرونده ورش،تگی انجام دهید دارید، حتماً با یک وکیل ورش،تگی صحبت کنید.

انتخاب فصل اشتباه ورش،تگی

ورش،تگی به انواع مختلفی از فرآیندها ت،یم می شود که به ،وان “فصل” نیز شناخته می شود که به دلیل جایگاه آنها در قانون ورش،تگی ایالات متحده نامگذاری شده است. دو شکل اساسی ورش،تگی وجود دارد، فصل 7 و فصل 13. فصل 7 ورش،تگی شامل انحلال دارایی های بدهکار برای پرداخت بدهی ها قبل از پرداخت بدهی توسط دادگاه ورش،تگی است. فصل 13 ورش،تگی مست،م آن است که یک بدهکار طرحی برای بازپرداخت بدهی خود قبل از اینکه دادگاه ورش،تگی بقیه را پرداخت کند ارائه دهد.

انتخاب فصل صحیح ورش،تگی بسیار مهم است. تشکیل پرونده برای ورش،تگی فصل 13 زم، که قصد دارید دارایی های خود را نقد کنید ممکن است اتلاف وقت و تلاش باشد. تشکیل پرونده برای ورش،تگی فصل 7 زم، که فصل 13 سودمند است ممکن است منجر به از دست دادن غیر ضروری دارایی شود. با این حال، اگر شما شروع به ورش،تگی کنید و بخواهید به فصل دیگری بروید، کد ورش،تگی به شما این امکان را می دهد سوئیچ را انجام دهید. قبل از تصمیم گیری در مورد نوع ورش،تگی باید با یک وکیل ورش،تگی مشورت کنید.

آیا به یک وکیل ورش،تگی در داکوتای ج،ی نیاز دارم؟

تشکیل پرونده ورش،تگی می تواند عواقب مالی و شخصی زیادی داشته باشد. ورش،تگی مست،م آن است که بدهکار بخش قابل توجهی از دارایی های خود را بفروشد یا بخشی از بدهی خود را قبل از پرداخت باقیمانده بدهی خود بازپرداخت کند. با مشاوره الف داکوتای ج،ی وکیل ورش،تگی، ممکن است منافع آن بیشتر از هزینه ها باشد، اما فقط یک وکیل می تواند مشاوره حقوقی را ارائه دهد تا بیشترین مزیت را از تشکیل پرونده ورش،تگی به دست آورد.


منبع: https://lawblog.legalmatch.com/2022/07/08/3-most-common-mistakes-in-declaring-bankruptcy-in-south-dakota/