دسته‌ها
اخبار

یکشنبه، 14 مه 2023 – چقدر جذاب


اصلاحیه دوم ممنوعیت AR-15 را مجاز می کند. مردم عادی برای دفاع از خود تفنگ نیمه اتوماتیک حمل نمی کنند. استاد حقوق نوح فلدمن دارد این انشا آنلاین در Bloomberg Opinion.

نوشته شده در 23:22 توسط هوارد باشمنآزادی بیان یا جنایت فدرال؟ معترضان هنوز در خارج از خانه های محافظه کار دادگاه عالی راهپیمایی می کنند. برخی از سناتورها می‌خواهند از یک قانون فدرال برای متهم ، ،، که به اعتصاب ادامه می‌دهند استفاده کنند – حتی اگر این ممکن است بر اساس قانون اساسی متز،ل باشد. لارنس هرلی از NBC News دارد این گزارش.

نوشته شده در 23:10 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/05/14/#204169