دسته‌ها
اخبار

وکیل ثبت اختراع چه باید بکند؟
پس از ارائه یک ایده اصلی برای یک محصول جدید، Inventor روی chatGPT می‌پرد و از هوش مصنوعی می‌خواهد که ایده محصول را گسترش دهد، از جمله ارائه ،اصر طراحی اضافی بر اساس توضیحات اصلی مخترع. ChatGPT با رنگ‌های مختلف همراه است و چندین طرح دقیق ارائه می‌کند که مخترع در نظر نگرفته است. Inventor در اسناد افشای خود کوشا است که رونوشت chatGPT را درج کند. جستجوی پتنت نشان می‌دهد که ایده اصلی Inventor به خودی خود قابل ثبت نیست، اما زم، که با ورودی chatGPT ،یب شود احتمالاً قابل ثبت است. وکیل ثبت اختراع ارزشی را در داشتن ادعاهایی که صرفاً به ویژگی‌های ارائه شده توسط chatGPT باشد می‌داند.

شما وکیل ثبت اختراع هستید، در این شرایط چه می کنید؟

منبع: https://patentlyo.com/patent/2023/04/s،uld-patent-attorney.html