دسته‌ها
اخبار

فرصت کارآموزی در وزارت زنان و انکشاف کودک برای زنان دانشجو / دانش پژوهان / فعالان اجتماعی / معلمان [Stipend of Rs. 20k]: تا 8 جولای اقدام کنید [Redirects to NoticeBard]


فرصت کارآموزی در و، ،ن و انکشاف کودک برای ،ن دانشجو/دانشجویان/فعالان اجتماعی/معلمان [Stipend of Rs. 20k]: تا 8 جولای اقدام کنید [Redirects to NoticeBard] اول ظاهر شد لاوکتوپوس.


منبع: https://cse.noticebard.com/intern،ps/intern،p-opportunity-at-ministry-of-women-and-child-development/#new_tab