دسته‌ها
اخبار

عضو مستقل در CGRF، Lakshadweep


کمیسیون مش، برق از متقاضیان برای پست عضو مستقل در انجمن رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان (CGRF) دعوت می کند. برای جزایر لاکشادویپ

درباره CGRF

انجمن رسیدگی به شکایات مصرف کننده (CGRF) برای UT of Lakshadweep بر اساس بخش 42 (5) قانون برق 2003 تأسیس شده است و از سال 2010 به بعد در جزیره کاواراتی فعالیت می کرد. هر مصرف کننده ای که از پاسخ اداره برق / دارنده پروانه به شکایت یا شکایت خود راضی نباشد، می تواند به انجمن رسیدگی به شکایات مصرف کننده (CGRF) شکایت کند.

نام پست

عضو مستقل

تعداد موقعیت ها

1

تصدی

برای یک دوره سه ساله که با تصویب قبلی کمیسیون برای مدت 3 سال دیگر قابل تمدید است، مشروط به سقف سقف رسیدن به سن 65 سال.

فرصت بزرگ بعدی شما ممکن است درست در گوشه و کنار باشد. بروز بمان! دانلود کنید برنامه Lawctopus

شایستگی

لیسانس ترجیحاً در رشته های مهندسی (برق/مک،ک/الکترونیک/کامپیوتر)/حقوق/مدیریت ،تی/ژورنالیزم/اقتصاد/علوم سیاسی یا معادل آن با حداقل 5 سال سابقه کار ترجیحاً با 5 سال سابقه در امور مرتبط با مصرف کننده.

مشروط بر اینکه متقاضی نباید تحت هیچ ،وان یا نمایندگی دارای مجوز استخدام شده باشد. برای حداقل یک سال قبل از تعیین/انتصاب وی به ،وان عضو مستقل انجمن.

چگونه درخواست شود؟

نامزدهای علاقه مند باید درخواست خود را در قالب تعیین شده ارسال کنند و باید آن را به کمیسیون مش، تنظیم مقررات برق (برای ایالت گوا و سرزمین های اتحادیه) طبقه 3 و 4، بخش-18، Udyog Vihar – فاز IV، گوروگرام (H،a) ارسال کنند. )، پین کد-122015.

مهلت درخواست

24 آوریل 2023

محل

جزایر لاکشادویپ


منبع: https://www.lawctopus.com/independent-member-at-cgrf-lakshadweep/