دسته‌ها
اخبار

شنبه، 8 ژوئیه 2023 – چقدر جذاب


هیئت ششم دایره ششم با سه قاضی به توقف اضطراری اعطا می‌کند تا درخواست تجدیدنظر در حکم اولیه دادگاه منطقه برای مسدود ، قانون تنسی که ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی را از انجام جراحی‌های تأیید ،ت و تجویز هورمون‌ها یا مسدودکننده‌های بلوغ برای ،دسالان ترا،تی منع می‌کند: شما می تو،د به حکم امروزی دسترسی داشته باشید دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه ششم در این لینک.

نوشته شده در ساعت 8:25 توسط هوارد باشمنبدهی های دانشجویی: چرا طرح پشتیبان بایدن ممکن است دوباره در دادگاه عالی با مشکل مواجه شود. جان فریتز از USA Today دارد این گزارش.

نوشته شده در ساعت 8:21 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/07/08/#207078