دسته‌ها
اخبار

سخت ترین سوال | جوزف مارگولیس | حکم


چهارشنبه گذشته، یک کپی از یک نسخه جدید دریافت کردم گزارش توسط The Entencing Project در حمایت از کمپین طول، مدت خود برای کاهش حدا،ر مجازات زندان در ایالات متحده به 20 سال. گزارش با این عبارات آغاز می شود:

محدود ، مجازات برای جدی ترین جرایم در 20 سال و تغییر مجازات برای همه جرایم دیگر به طور متن،، از جمله با جرم زدایی برخی از اعمال، یک استراتژی حیاتی حذف مجازات برای رسیدن به سیستمی است که برای کرامت انس، ارزش قائل است و برابری نژادی را در اولویت قرار می دهد.

بعداً در همان روز، سوزان ایگان قاضی شهرستان ایری (NY). محکوم شد پیتون گندرون به ده حبس ابد همزمان برای جنایت قتل‌آمیزش در خواربارفروشی بوفالو، به اضافه 25 سال دیگر برای سه فقره تلاش برای قتل، برای اجرای متوالی. هنگام صدور حکم، ایگون گفت گندرون:

در یک جامعه متمدن جایی برای شما یا ایدئولوژی های جاهل، نفرت انگیز و شیط، شما وجود ندارد. هیچ رحمی برای شما وجود ندارد. بدون درک. بدون شانس دوم خسارتی که شما وارد کرده اید خیلی زیاد است. و افرادی که به آنها صدمه زده اید برای این جامعه بسیار ارزشمند هستند. شما هرگز نور روز را به ،وان یک مرد آزاد دیگر نخواهید دید.

برای آن دسته از ما که متعهد به اصلاح یا الغای ،ت سرط، هستیم، این سخت ترین و مهم ترین سوالی است که با آن روبرو هستیم: اگر اولین مورد از این اظهارات درست باشد اما دومی غیرقابل مقاومت باشد، چه اتفاقی می افتد؟

***

من سال‌ها از کمپین پروژه مجازات و گزارش جدید آن‌ها حمایت کرده‌ام.شمارش مع،: مسیرهایی برای حدا،ر 20 سال حبس،» بسیار خوب انجام شده است. هر ادعای واقعیت توسط بهترین و دقیق ترین تحقیقات پشتیب، می شود. در نثر واضح و مستقیم، نویسندگان – لیز کومار، اشلی نلیس و کریستین باد – شواهد فراو، را ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد احکام بیش از 20 سال، معمولاً از نظر کیفری بیش از حد و از نظر نژادی ناعادلانه هستند.

این تأثیر نژادی متفاوت است که همیشه من را خشمگین کرده است، تأثیری که تظاهر ما به عدالت برابر را به س،ه می گیرد. گذراندن زمان در یک زندان با حدا،ر امنیتی در این کشور به م،ای گذراندن زمان در محاصره مردان سیاه پوست و قهوه ای است. همانطور که نویسندگان اشاره می کنند، از هر هفت زند، در ایالات متحده یک نفر در حال گذراندن حبس ابد است و دو سوم آنها رنگین پوست هستند. حقایق جرم و سابقه کیفری مجرم نمی تواند به اندازه کافی توضیح دهد این نابرابری؛ همه چیز برابر است، رنگین پوستان شدیدتر از سفیدپوستان محکوم می شوند.

با این حال، اگر عدم توازن نژادی شما را در معرض دید شما قرار دهد، تا زم، که با افرادی که محکومیت های سخت را سپری می کنند وقت گذر، نکنید، تمام تراژدی اخلاقی به شما ضربه نمی زند. زیرا تنها با گوش دادن است که می تو،د م،ای مدفون شدن در گذشته را، هر چند ناقص، درک کنید. ما می د،م که مردم از جرم و جنایت پیر می شوند، اما شما واقعاً نمی تو،د م،ی آن را بفهمید تا زم، که با ،ی بنشینید که هر چیزی را در دنیا بدهد تا دردی را که آنها ایجاد کرده اند و آسیبی که انجام داده اند جبران کند. مردمی که تنها آرزویشان این است که دنیا آنها را آنطور که هستند ببیند و نه آنطور که بودند – آرزویی که جامعه ای نابخشوده آن را با اصرار، عصب،ت و همیشه رد می کند.

و نویسندگان شمارش مع، فقط مشکل را بیان نکنید؛ آنها هفت اصلاحات قانونی را پیشنهاد می کنند که در مجموع، همانطور که می گویند، “مجازات را تا 20 سال محدود می کند و ساختار مجازات را تعیین می کند”.

  • لغو احکام اعدام و زندگی بدون آزادی مشروط (LWOP) و محدود ، حدا،ر مجازات به 20 سال.
  • قو،ن قتل را به قتل عمدی محدود کنید، جرائمی مانند قتل جنایی را کنار بگذارید و مجازات های قتل را کاهش دهید.
  • حداقل احکام اجباری را حذف کنید و دستورالعمل های مجازات را اصلاح کنید تا قضات بتوانند شرایط تخفیف را در نظر بگیرند.
  • دسترسی همگ، به آزادی مشروط را فراهم کنید.
  • جملات متوالی را حذف کنید و افزایش جمله را محدود کنید.
  • بدون توجه به جرم، فرصتی برای محکومیت «نگاه دوم» قضایی در حدا،ر 10 سال حبس ایجاد کنید.
  • همه احکام را به پایین تغییر دهید، از جمله با جرم زدایی از بسیاری از جرایم و جرم زدایی از بسیاری از جنایات.

تا آنجا که من می دانم، پروژه مجازات تنها سازمان عدالت کیفری بزرگ است که به اندازه کافی شجاع است تا سقف 20 ساله را برای مجازات های زندان درخواست کند و همه ما مدیون آنها هستیم. از لحظه ای که ظاهر شد، شمارش مع، تبدیل به منبعی برای استدلال و تحقیق در حمایت از این کمپین حیاتی و از نظر اخلاقی فوری شد.

***

و هنوز…

همانطور که داشتم گزارش جدید را می خواندم، قاضی ایگان پیتون گندرون را به مرگ در زندان محکوم می کرد. همانطور که اخیراً نوشتم مجله میدان عمومیما به سختی می‌تو،م درد بزرگی را که جندرون ایجاد کرد، درک کنیم، «،ی هدفمند و بی‌م،ی که خلایی را ایجاد می‌کند که زمان هرگز آن را پر نخواهد کرد.» این ،ی وقتی که بد،م با نفرت نژادی متحرک شده بود، شدیدتر شد.

چگونه حقیقت محتاطانه بیان شده توسط The Entencing Project را با خشم خود در Payton Gendron آشتی دهیم؟

این سخت ترین سوال است زیرا نمی توان از آن اجتناب کرد. به عبارت دیگر، ما نمی‌تو،م پرونده‌هایی مانند پرونده جندرون را کنار بگذاریم و بگوییم: «او به حبس ابد محکوم می‌شود اما هیچ ، دیگری». حداقل، اگر به حفظ قانون امیدوار باشیم، نمی تو،م. ممکن است فکر کنید که این امر مضحک است و قانون می تواند به راحتی تفاوت اخلاقی بین فردی که ده نفر را به قتل رسانده و جرایم دیگر، حتی سایر جرایم خشونت آمیز تشخیص دهد. با این حال، در عمل، من می ترسم که این تمایز حفظ شود.

به ،وان مثال، فرض کنید شما از قبل اعلام کرده اید که فقط در مورد قتل عام از مجازات بیش از 20 سال حمایت می کنید. چی سیاسی اساس شما را قادر می سازد تا خط را نگه دارید؟ من از شما نمی خواهم یک مبنای واقعی یا فلسفی را مشخص کنید. همه ما می تو،م این کار را انجام دهیم. جنایت جندرون مسلماً فاحش و افراطی است. من می پرسم چه استدلالی با موفقیت در برابر آن مقاومت می کند سیاسی فشار برای گسترش دسته جندرون به 10 حبس ابد همزمان محکوم شد، یکی برای هر قتل (در ایالت های دیگر، این احکام احتمالاً متوالی صادر می شد). اگر هر قتلی حکم حبس ابد را دارد در حالی که بیش از یک قتل وجود دارد، چگونه در برابر استدلال سیاسی که هر قتلی حکم حبس ابد دارد، حتی اگر فقط یک مورد وجود داشته باشد، مقاومت می کنید؟

و هنگامی که قبول کردید که قانونگذاران می توانند سقف را در یک مورد “من،” سوراخ کنند، چگونه آن را مهار می کنید؟ مثلاً در مورد تجاوز ، به کودک، چه استدلالی به شما اجازه می دهد که این قانون را حفظ کنید؟ تجاوز ، همراه با خشونت؟ سومین یا چهارمین جنایت خشن؟ باز هم نمی‌پرسم که آیا می‌تو،د تفاوت اخلاقی یا واقعی بین این موارد و جندرون را تشخیص دهید. من از شما می خواهم پیش بینی کنید که سیاستمداران چگونه به گشایش ایجاد شده توسط استثنا پاسخ خواهند داد. همه چیزهایی که ما در مورد نحوه سلاح پردازی به جرم و جنایت در این کشور می د،م به من می گوید که وقتی استثناها را مجاز کنید، بازی تمام می شود.

در واقع به همین دلیل است که دیوان عالی بند مجازات های ظالمانه و غیرمعمول اصلاحیه هشتم را برای محدود ، مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب قتل شده اند یا به طور مجرمانه در آن شرکت کرده اند تفسیر کرده است. دادگاه درک می کند که اگر ما به ،ت اجازه دهیم ،ی را به خاطر جنایتی که منجر به مرگ نشده است بکشد، هیچ راه اصولی برای جلوگیری از تحمیل اعدام برای مجموع جرایم عینی کمتر وجود دارد. و اگر دادگاه آن در را باز کند، ما به خوبی می د،م که چه ،ی از آن عبور خواهد کرد. قبل از سال 1972، دادگاه عالی مجازات اعدام را برای تجاوز ، به یک زن بالغ مجاز دانست. اما بین سالهای 1930 و 1972، نزدیک به 90 درصد از افرادی که به جرم تجاوز اعدام شدند سیاه پوست بودند. حداقل تا آنجا که تحقیقات دقیق نشان داده است، “هیچ مرد سفید پوستی هرگز اعدام نشده است در ایالات متحده برای تجاوز غیرقاتل به یک زن یا کودک سیاه پوست. به طور خلاصه، احساس ما نسبت به آنچه واقعاً فاحش است، تمایل دارد با تعصبات ما در مورد سیاهی همپوش، داشته باشد، که بخشی از دلیل این است که چرا رنگین پوستان به طور مداوم مجازات شدیدتری نسبت به سفیدپوستان دارند.

و بنابراین، ما بدون راه حلی برای این معما مانده ایم: می د،م که احکام بیش از 20 سال، به طور معمول، بی دلیل بی رحمانه و ناعادلانه هستند. آنها افرادی را که باید بیرون باشند، نگه می دارند، تعصبات نژادی را تداوم می بخشند و محرک اصلی زند، شدن دسته جمعی هستند. ما همچنین می د،م که اگر برای ،، که به ،وان بدترین بدترین تصور می کنیم استثنا قائل شویم، خیلی زود دنیایی را که می خواهیم از بین ببریم، بازسازی خواهیم کرد. با این حال، برای بسیاری از مردم، احساس خشم اخلاقی نسبت به جنایاتی مانند جنایات پیتون گندرون، آنها را از این تصور که او تنها 38 سال سن دارد، آزاد می‌شود، ی،ی هنوز نیمی از جوان‌ترین قرب، خود را آزاد می‌کند.

در مقاله بعدی خود، راه حل خود را برای این معما به اشتراک خواهم گذاشت.


منبع: https://verdict.justia.com/2023/02/20/the-hardest-question