دسته‌ها
اخبار

در سال جدید 25+ دوره توسط دانشکده حقوق Lawctopus به مبلغ روپیه دریافت کنید. 24000: ثبت نام تا 31 دسامبر


 

The post این سال جدید 25+ دوره توسط دانشکده حقوق Lawctopus به مبلغ 100 میلیون تومان دریافت کنید. 24000: ثبت نام تا 31 دسامبر اولین بار در Lawctopus ظاهر شد.


منبع: https://www.lawctopus.com/lawctopus-law-sc،ol-christmas-campaign/