دسته‌ها
اخبار

جمعه، 25 نوامبر 2022 – چقدر جذاب


«نامزدهای قضایی پس از حفظ سنا توسط دموکرات ها، فرصتی برای بایدن فراهم می کند. انتظار می رود که نصب قضات جدید در اولویت باقی بماند زیرا دستور کار قانونگذاری رئیس جمهور با موانعی در کنگره ت،یم شده روبرو است. لورا ،یستو از وال استریت ژورنال دارد این گزارش.

نوشته شده در 9:46 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2022/11/25/#194890