دسته‌ها
اخبار

تعلیق تعقیب | Patently-O
آیا میدانستید: چند هزار درخواست ثبت اختراع در حال حاضر در USPTO غیر فعال هستند و تعقیب آنها تحت 37 CFR 1.103(c)/(d) “به حالت تعلیق” درآمده است. بخش D به متقاضی ثبت اختراع اجازه می دهد تا بررسی را تا 3 سال از تاریخ ثبت درخواست موثر به تعویق بیندازد. برای استفاده از تعویق، هزینه های بایگ، و انتشار باید پرداخت شود. پرونده باید در شرایط انتشار باشد. و هیچ اقدام دفتری صادر نشده است. ،مت C معاینه را پس از ثبت RCE تا سه ماه به حالت تعلیق در می آورد.

یک شرکت – اینتل – مسئول ا،ر موارد تعلیق تعقیب درخواست شده توسط متقاضی است، با بیش از 2000 متقاضی در حالت تعلیق. FujiFilm و Lyft دو کاربر بزرگ دیگر هستند که هر کدام بیش از 100 پرونده معلق دارند.

آیا مشتریان شما از زمان کمی بیشتر سود می برند؟

منبع: https://patentlyo.com/patent/2022/12/prosecution-suspended.html