دسته‌ها
اخبار

بریتانیا تاج گذاری را با سنت قدیمی دستگیری ضد سلطنت طلبان جشن می گیرد – جاناتان تورلی


هزاران نفر شاه چار، سوم را با «خداوند پادشاه را نجات دهد» تشویق ،د کالسکه طلاکاری شده از لندن گذشت تاجگذاری تمام شکوه و جلایی را داشت که مردم از آن انتظار داشتند پنجمین پادشاهی طول، در تاریخ (ژاپن طول، ترین است). این مراسم شامل یک سنت قدیمی بود که برخی از ما می توانستیم بدون آن انجام دهیم: دستگیری معترضان مسالمت آمیز. همه اینها بخشی از “عملیات گوی طلایی” بود و از سنت طول، و ناگسستنی بریت،ایی برای از بین بردن آزادی بیان پیروی می کند.

پلیس متروپولیتن لندن 52 نفر را در جریان تاج گذاری دستگیر کرد، از جمله بسیاری از معترضان ضد سلطنت که تی شرت های زرد پوشیده بودند و فریاد می زدند “پادشاه من نیست”. آنها اعضای جمهوری بودند، یک گروه ضد سلطنتی که نیاز به خانواده سلطنتی را نمی بیند.

این گروه گفت که دلیل دستگیری آنها به آنها گفته نشده است و پلیس بعداً “آن را کشف خواهد کرد”. اگر این گروه می خواست علیه سلطنت بی،ه بدهد، موفق شده است. این گروه در توییتر، با اظهار نظر: “در مورد حق اعتراض مسالمت آمیز بسیار است.”

فرمانده کارن فیندلی از دستگیری دفاع کرد و گفت، در حالی که پلیس به آزادی بیان احترام می گذارد، یک اعتراض مسالمت آمیز می تواند غیرقانونی شود.

“این بستگی به زمینه دارد. تاجگذاری یک رویداد یک بار در یک نسل است و این یک ملاحظات کلیدی در ارزیابی ما است. تظاهراتی با حضور تعداد زیادی امروز با اطلاع پلیس و بدون مداخله برگزار شده است.»

این بی،ه ای است که اساساً ،یسی است. فاقد هرگونه استاندارد عینی قابل تشخیص است. این کاملاً به دیدگاه مقامات مربوط به “زمینه” در مورد اجازه دادن به آزادی بیان بستگی دارد.

پیش از این، پلیس اعلام کرده بود که «تحمل ما در برابر هرگونه اختلال، چه از طریق اعتراض و چه غیر از آن، کم خواهد بود. ما با هر ،ی که قصد تضعیف این جشن را داشته باشد به شدت برخورد خواهیم کرد.»

“تضعیف این جشن.” این خطی است که به بهترین وجه با لهجه مغرور و هارومف ارائه می شود.

سال گذشته، همان اختیارات تعریف نشده منجر به این شد دستگیری مردی که شاهزاده اندرو را سرزنش کرد.

واقعیت این است که بریت،ای کبیر هرگز سنت آزادی بیان مشابه سنت ما نداشت. آزادی بیان در مگنا کارتای مشهور تضمین نشده بود. این کشور مدت‌هاست (مانند سایر حوزه‌ها) بر قضاوت خیرخواهانه و سودمند ،ت خود تکیه کرده است.

فقدان شفافیت و حمایت های ساختاری به ،ت این امکان را داده است که قرن ها در برابر صداهای مخالف از قدرت های نامشخص استفاده کند. همچنین در سال های اخیر به فرسایش سریع آزادی بیان کمک کرده است.

ما اخیراً در مورد درخواست وزیری برای زند، ، روسای رسانه‌های اجتماعی که شرکت‌هایش از انجام سانسور خودداری ،د، صحبت کردیم.

با این حال، کاهش آزادی بیان در بریت،ا مدت هاست مشهود است. زنی سال گذشته به دلیل دعا با خود در نزدیکی یک مرکز سقط جنین دستگیر شد. مردی به دلیل ارسال توییت در حالت مستی با اشاره به سربازان کشته شده محکوم شد. یکی دیگر به خاطر تی شرت ضد پلیس دستگیر شد. یکی دیگر به خاطر اینکه دوست پسر ایرلندی دوست دختر سابقش را “جذابی” خطاب کرده بود دستگیر شد. یک نفر دیگر به دلیل خواندن “جنگ ،گ فو” دستگیر شد. یک نوجوان به دلیل تظاهرات در خارج از مرکز ساینتولوژی با تابلویی که این دین را “فرقه” می خواند، دستگیر شد.

دادگاه های ،یسی «ایدئولوژی های سمی» را به ،وان بخشی از این سرکوب آزادی بیان جرم انگاری کرده اند.
منبع: https://jonathanturley.org/2023/05/07/god-save-free-s،ch-britain-cele،tes-coronation-with-time-،nored-tradition-of-the-arrest-of-anti-monarchists/