دسته‌ها
اخبار

استخدام ISRO 2023: کارآموزی در ISRO برای جذب فارغ التحصیلان و کارآموزان تکنسین 2023-2024 [70 Posts; Monthly Stipend Upto Rs. 9k]: تا 2 ژوئن اقدام کنید [Redirects to NoticeBard]


پست استخدام ISRO 2023: کارآموزی در ISRO برای جذب فارغ التحصیلان و کارآموزان تکنسین 2023-2024 [70 Posts; Monthly Stipend Upto Rs. 9k]: تا 2 ژوئن اقدام کنید [Redirects to NoticeBard] اول ظاهر شد لاوکتوپوس.


منبع: https://cse.noticebard.com/general/intern،p-at-isro-for-engaging-grad/#new_tab